Welkom bij het Nederlands Instituut Buenos Aires

Het Nederlands Instituut Buenos Aires is een referentiepunt voor cultuur en kennisdeling vanuit Nederland in Argentinië. De groeiende interesse van beide landen voor elkaar staat aan de basis van dit onafhankelijke platform, waar zowel bestaande en nieuwe initiatieven een plek kunnen vinden.

pic KNAW

Het NIBA brengt verdieping, daar waar al sprake is van een uitwisseling en cultuur- en kennisoverdracht. Het NIBA ontwikkelt, waar mogelijk en in samenwerking met anderen, nieuwe projecten en programma’s. 

Het Zuid-Amerikaanse continent kent veel mogelijkheden en vooralsnog is er in vergelijking met andere delen van de wereld te weinig culturele en kennisuitwisseling geweest vanuit Nederland.

Tot het NIBA, was er geen Nederlands Instituut op dit continent van de Inca’s, oerwouden, grote migratiegolven en de route naar de Zuidpool. Argentinië kent een rijke geschiedenis, waarbij de band met Europa een bijzondere plek heeft. Veel Argentijnen hebben een oorsprong in Europa en zijn zich er bijzonder van bewust. Deze connectie is vele malen sterker dan vanuit andere Zuid-Amerikaanse landen.

Buenos Aires als stad trekt daarbij ook nog eens de groeiende intellectuele elite van het continent. Vanuit Chile tot Colombia komt men naar Buenos Aires om hier van het hoogstaande en gesubsidieerde wetenschappelijke onderwijs te genieten. Tevens is Buenos Aires de hotspot voor kunstenaars en muzikanten. De kenniseconomie groeit hard. En er wordt geïnvesteerd in het behouden en vergroten van de op grondstoffen gebaseerde economie. Kortom, de plek voor een Nederlands Instituut.

Het NIBA beoogt een huis voor wetenschap en cultuur te zijn. Vooralsnog functioneert het instituut als referentiepunt, met een breed netwerk in de culturele sector en kennisinstituten. Het NIBA is een jong platform in ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het creëren of uitbouwen van kwalitatief hoogstaande activiteiten, projecten en programma’s.